Fjalor i gjuhës shqipe (viti 2006)

Fjalor i gjuhës shqipe (viti 2006).jpg

Fjalor i gjuhës shqipe (viti 2006). Fjalor për të gjithë me rreth 48,000 fjalë. Autorë: Jani Thomai, Miço Samara, Pavli Haxhillari, Hajri Shehu, Thanas Feka, Valter Memisha, Artan Goga. Botuese: Akademia e Shkencave e Shqipërisë: Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Vendi & Viti: Tiranë, 2006. Faqe 1252. ISBN 99943-817-5-X