Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe

fjalor sinonimik i gjuhës shqipe (Autor : Ali Dhrimo, Edmond Tupja, Eshref Ymeri)

Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe me Autor : Autor : Ali Dhrimo, Edmond Tupja, Eshref Ymeri. Numri i faqeve 706. Shtëpia botuese EDFA.

Skeda:Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe.jpg
Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe

I pari fjalor sinonimik i gjuhës shqipe, fjalor gjithëpërfshirës me fjalë dhe shprehje nga gjuha letrare, shkencore, e mediave, e folur, bisedore e krahinore, sa kohë që këto kanë një a më shumë sinonime në gjuhën shqipe, fjalor që ndihmon të gjithë ata,

  • që nuk u bie nder mend një fjalë e caktuar,
  • që nuk e dinë me përpíkmëri kuptimin e një fjale,
  • që nuk duan të bëhen të mërzitshëm me përsëritje fjalësh të njëjta, që kërkojnë larushi - shprehjeje dhe larmi stiüstike,
  • që dëshirojnë të zgjerojnë fjalorin e tyre aktiv,
  • që duan ti shprehin mendimet e tyre me përpikmëri, forcë dhe bukurinë më të madhe.