Fjalor enciklopedik shqiptar

fjalor enciklopedik


Fjalor enciklopedik shqiptar (botimi i 1985)Redakto

Ky Fjalor Enciklopedik një vëllim.

Ky Fjalor Enciklopedik ka gjithsej 5000 zëra me 1254 faqe, është përgatitur në Sektorin e Enciklopedisë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nën udhëheqjen e kryeredaktorit Aleks Buda.

Fjalor enciklopedik shqiptar (botimi i ri-2008)Redakto

Ky është varianti i përmirësuar i FESH. Ky botim ka dalë në tre vëllime.

Ky Fjalor Enciklopedik ka gjithsej 800 faqe, me 25000 zëra nga të gjitha fushat e dijës dhe të jetës, me rreth 3000 foto dhe ilustrime.Fotot e përdorura janë bardhe e zi . Aty shkruhet për personalitete, shtete, popuj, fakte, doktrina, terma, art, kulturë, shkencë, letërsi, gjeografi, histori, filozofi, kimi, fizikë, muzikë sport etj.