Flamuri kombëtar i Anguillas përbëhet nga një fushë e kaltër me Flamurin Britanik në qosh, dhe me stemën Anguillase. Stema përbëhet nga tre Delfinë, që bënin pjesë në flamurin e mëparshëm Anguillas, dhe që simbolizojnë miqësinë, diturinë dhe fuqinë.

Flamuri i Anguillas
Flamuri Delfin i REpublikës së Anguillas

Shih dhe këtëRedakto