Një stemë është një model vizual heraldik në një pllakë metalike (d.m.th. mburojë), mbulesë ose tabard. Veshja e një armatimi formon elementin qendror të arritjes së plotë heraldike e cila në tërësi përbëhet nga mburoja, mbështetësit, kreshta dhe motoja. Një stemë është tradicionalisht unike për një person, familje, shtet, organizatë ose korporatë.

Stema e derës fisnike të Kastriotëve

Katalogu i Stemave (Roll of Arms) është një koleksion i shumë stemave të ndryshme, dhe që nga shekujt e hershëm të Epokës Moderne ajo ka qenë një burim informacioni për shfaqjen publike dhe gjurmimin e anëtarësimit të një familje fisnike, dhe për rrjedhojë gjenealogjinë e saj përgjatë kohës.

Shih dhe këtë

Redakto