Katalogu i Stemave është një koleksion i shumë stemave të ndryshme, dhe që nga shekujt e hershëm të Epokës Moderne ajo ka qenë një burim informacioni për shfaqjen publike dhe gjurmimin e anëtarësimit të një familje fisnike, dhe për rrjedhojë gjenealogjinë e saj përgjatë kohës.