Forme e qeverisë është lloja si organizoet një shtet, që drejtoet mbas