Mbreti është komandues i apartatit shtetrore të një mbrëtërije.