matematikë, delta e Kroneckerit ose funksioni diskret delta, e quajtur sipas Leopold Kronecker (1823-1891), është një funksion i dy variablave, të cilat zakonisht jane numra të plote, i cili është 1 kur ato janë të barabarta, dhe 0 në të kundërt. Për shembull,

, por

Kjo shkruhet me simbolin δij, dhe trajtohet si një formë symbolike dhe jo si funksion.

Simbolike alternative Redakto

Duke përdorur kllapat e Iversonit:

 

Zakonisht, notacioni   përdoret.

 

Ne algjebren lineare, mund te shikohet si nje tensor, keshtu qe shkruhet si  .

Proçesimi i sinjaleve digitale Redakto

 
Nje funksion impulsiv

Ne menyre te njejte, ne degen e proçesimit te sinjaleve digitale, i njejti koncept paraqietet si nje funksion tek   (numrat e plote):

 

Funksioni referohet si impulsi, ose njesia impulsive. Kur ky funksion stimulon nje element te procesimit te sinjaleve (si psh nje filter), produkti quhet pergjigjja impulsive e elementit.

Shikoni gjithashtu Redakto