Fushë-Vërria është një fshat në afërsi të Gjirokastrës.

Fushë-Vërria

Hitoria

Redakto

Fushë-Vërria dhe Fushë-Bardha kanë qënë historikisht pjesë e administrative e Zhulatit.

Gjeografia

Redakto

Ekonomia

Redakto