Fusha (rrafshnaltë) është vend i madh i rrafshët, rrafshnaltë mbi të cilën ngrihen vetëm bregoret dhe format e tjera pak a shumë të spikatura. Fushat rëndom shtrihen deri 500 m lartësi mbi nivelin e detit, dhe sipas lartësisë ndahen në: fusha të ulëta (deri 200m) dhe të larta (200-500m lartësi mbi nivelin e detit) . Sipas veçorive morfologjike, dallohen si: fusha të rrafshëta, të pjerrta, të lugëta dhe valore. Sipas strukturës, gjenezës dhe zhvillimit morfologjik, ndahen në: fusha strukturore, gërryese, grumbulluese, abrasive, zhveshëse dhe të përziera.Ne kemi dy lloje te fushave “fusha te mbyllura” qe jane te perhapura sidomos në Bretanjë (Francë), Spanjën atlantike, Portugali dhe në Irlandë.Vargjet e drureve ose gardhet ndajne copat e vogla te siperfaqeve te tokave te mbjella.

“Siperfaqet e hapura” Peisazhe bujqesore qe jane tipike ne Angli dhe ne France (Normadi).Ne Shqiperi fusha me e madhe eshte ajo e Myzeqese dhe ne bote kemi ato te Europe,Rusise etj. Ne harta fushat e uleta paraqiten me ngjyre te gjelber.Izohipset jane vija imagjinare qe bashkojne te gjitha pikat e nje pjese te terrenit qe kane lartesi mbi nivelin e detit

Shiko edhe Redakto

Referime Redakto