Gazeta

(Përcjellë nga Gazetë)

Gazeta është një botim periodik me përmbajtje aktuale dhe universale që u drejtohet lexuesve. Ajo ka si funksion dhënien e informacionit tek lexuesi nëpermjet fakteve. Lajmet në një gazetë janë të grupuara sipas problematikave që ato trajtojnë. Gazetat japin informacion në mënyrë objektive dhe në disa raste të shoqëruar me subjektivitet (opinionet e autorit). Në gazetë fjalitë e përdorura janë të shkurtra dhe përdoret leksiku teknik. Foljet janë në mënyrën lidhore ose dëftore, ajo ka si funksion dhënien e informacionit tek lexuesi nëpërmjet fakteve. Lajmet në një gazetë janë të grupuara sipas problematikave që ato trajtojnë. Gazetat japin informacion në menyrë objektive dhe në disa raste të shoqëruar me subjektivitet (opinionet e autorit). Në gazetë fjalitë e përdorura janë të shkurtra dhe përdoret leksiku teknik. Foljet zakonisht janë në mënyrën lidhore ose dëftore.

Që një botim ta quajmë gazetë duhet të plotësoj këto katër kritere bazë:

Historiku

Redakto
 • Gazeta e parë e shtypur është botuar në vitin 1605.

Llojet e gazetave

Redakto

Sipas mënyrës së botimit:

 • Gazeta ditore
 • Gazeta javore
 • Gazeta me botim të veçantë

Sipas territorit të shpërndarjes:

 • Gazeta e qytetit
 • Gazeta lokale
 • Gazeta rajonale

Sipas mënyrës së shpërndarjes:

 • Gazeta e abonentëve (shpërndahet nëpërmjet postës)
 • Gazeta bulevardi (shitet nëpër rrugë)
 • Gazeta publicitare (shpërndahet falas nëpër të gjitha shtëpitë)
 • Gazeta elektronike (versioni elektronik i ndonjë gazete)

Format e veçanta të gazetave:

 • Gazeta e nxënësve
 • Gazeta studentore
 • Gazeta partiake
 • Gazeta fetare
 • Gazeta e ndërmarrjes

Gazetat elektronike

Redakto

Gazeta elektronike ose shkurt mund të quhet edhe E-Gazeta është versioni elektronik i një mediumi të shkruar që mund të lexohet vetëm përmes internetit.

Shih edhe

Redakto