Gjëri i Vogël është një roman i shkruar nga autori francez Alfons Dode (Alphonse Daudet). Ky është një roman autobiografik - që tregon mbi jetën e vetë autorit. Është botuar në gjuhën shqipe nga Shtëpia Botuese "Mësonjëtorja" më 1998 dhe është përkthyer nga Misto Treska.