Hape menynë kryesore

Gjermanët janë popull i cili kryesisht jeton në Gjermani.