Gjermanët janë popull i cili jeton kryesisht në Gjermani.