Populli

Gjendeni te artikulli Populli. Për shprehjet e ngjashme në shkrim, kuptim apo tingëllim, shikoni këtu.

Populli është një lloj bashkësie e grupeve të njerëzve që jetojnë brenda një hapësire të kufizuar apo një sistemi shoqërorë të krijuar nga njerëzit.

Në fjalorin e gjuhës shqipe Populli është tërësia e njerëzve që jetojnë si një bashkësi shoqërore e politike në një vend a në një shtet; banorët e një vendi a të një krahine[1].

Burim i të dhënave Redakto

  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980