Epika është lloj letrar ku jeta pasqyrohet nëpërmjet rrëfimit për ngjarje dhe njerëz qe kane marre pjesë ne to, për sjellje dhe emocione te tyre ne rrethana te ndryshme. Llojet e veprat epike janë : përralla, tregimi, novela, romani etj.