Gjuha marshalleze është gjuha që flitet ne Ishujt Marshall dhe është folur nga 44.000 njerëz. Gjuha është ndare ne dy dialekte : ralik dhe ratak.

Gjuha marshalleze
Flitët në Ishujt marshall
Taksonomia
Filogjeneza austroneziane