Griva roman, Autori: Petro Marko. Botuar nga "Mësonjëtorja e parë". Viti i botimit: 1999. Faqet e librit 130.