Guri i Zi

fshat të Shqipëri
(Përcjellë nga Guri i Zi (Shkodër))