Haifa

Haifa është qyteti më i madh në veri të Izrealit dhe qyteti i tretë për nga madhësia, me popullsi rreth 291,000.