Halili dhe Hajria është një dramë e shkruar nga Kolë Jakova dhe e botuar më 1949. Ajo pasqyron trimërinë e luftëtarëve të Malësisë së Madhe në ndeshje me pushtuesit turq, në shekullin XVIII.