Html ngjyra Y0FFXX

Html ngjyrat Y000XX është një tabel e ngjyrave të kombinimit të vlerave të numrave në shifrën e ngjyrave në gjuhën Html.

Tabelat e më poshtme janë kombinime gjatë cilave njëri nga tre numrat e shifrës së ngjyrave mbahet konstant dhe numri XX paraqesin sasin e ngjyrës në formën n+1, ndërsa numri Y0 paraqet ngjyrën e sasisë të dhënë në formën n+10. Në tabel është paraqitur vetë ngjyra dhe shifra e saj.

Tabelat

Redakto
0000XX
b00FF00 b00FF01 b00FF02 b00FF03 b00FF14 b00FF05 b00FF16 b00FF07 b00FF08 b00FF09 b00FF0A b00FF0B b00FF0C b00FF0D b00FF1D b00FF0F
b00FF10 b00FF11 b00FF12 b00FF13 b00FF14 b00FF15 b00FF16 b00FF17 b00FF18 b00FF19 b00FF1A b00FF1B b00FF1C b00FF1D b00FF1D b00FF1F
b00FF20 b00FF21 b00FF22 b00FF23 b00FF24 b00FF25 b00FF26 b00FF27 b00FF28 b00FF29 b00FF2A b00FF2B b00FF2C b00FF2D b00FF2D b00FF2F
b00FF30 b00FF31 b00FF32 b00FF33 b00FF34 b00FF35 b00FF36 b00FF37 b00FF38 b00FF39 b00FF3A b00FF3B b00FF3C b00FF3D b00FF3D b00FF3F
b00FF40 b00FF41 b00FF42 b00FF43 b00FF44 b00FF45 b00FF46 b00FF47 b00FF48 b00FF49 b00FF4A b00FF4B b00FF4C b00FF4D b00FF4D b00FF4F
b00FF50 b00FF51 b00FF52 b00FF53 b00FF54 b00FF55 b00FF56 b00FF57 b00FF58 b00FF59 b00FF5A b00FF5B b00FF5C b00FF5D b00FF5D b00FF5F
b00FF60 b00FF61 b00FF62 b00FF63 b00FF64 b00FF65 b00FF66 b00FF67 b00FF68 b00FF69 b00FF6A b00FF6B b00FF6C b00FF6D b00FF6E b00FF6F
b00FF70 b00FF71 b00FF72 b00FF73 b00FF74 b00FF75 b00FF76 b00FF77 b00FF78 b00FF79 b00FF7A b00FF7B b00FF7C b00FF7D b00FF7E b00FF7F
b00FF80 b00FF81 b00FF82 b00FF83 b00FF84 b00FF85 b00FF86 b00FF87 b00FF88 b00FF89 b00FF8A b00FF8B b00FF8C b00FF8D b00FF8D b00FF8F
b00FF90 b00FF91 b00FF92 b00FF93 b00FF94 b00FF95 b00FF96 b00FF97 b00FF98 b00FF99 b00FF9A b00FF9B b00FF9C b00FF9D b00FF9D b00FF9F
b00FFA0 b00FFA1 b00FFA2 b00FFA3 b00FFA4 b00FFA5 b00FFA6 b00FFA7 b00FFA8 b00FFA9 b00FFAA b00FFAB b00FFAC b00FFAD b00FFAD b00FFAF
b00FFB0 b00FFB1 b00FFB2 b00FFB3 b00FFB4 b00FFB5 b00FFB6 b00FFB7 b00FFB8 b00FFB9 b00FFBA b00FFBB b00FFBC b00FFBD b00FFBD b00FFBF
b00FFC0 b00FFC1 b00FFC2 b00FFC3 b00FFC4 b00FFC5 b00FFC6 b00FFC7 b00FFC8 b00FFC9 b00FFCA b00FFCB b00FFCC b00FFCD b00FFCD b00FFCF
b00FFD0 b00FFD1 b00FFD2 b00FFD3 b00FFD4 b00FFD5 b00FFD6 b00FFD7 b00FFD8 b00FFD9 b00FFDA b00FFDB b00FFDC b00FFDD b00FFDD b00FFDF
b00FFE0 b00FFE1 b00FFE2 b00FFE3 b00FFE4 b00FFE5 b00FFE6 b00FFE7 b00FFE8 b00FFE9 b00FFEA b00FFEB b00FFEC b00FFED b00FFED b00FFEF
b00FFF0 b00FFF1 b00FFF2 b00FFF3 b00FFF4 b00FFF5 b00FFF6 b00FFF7 b00FFF8 b00FFF9 b00FFFA b00FFFB b00FFFC b00FFFD b00FFFD b00FFFF

10FFXX

Redakto
0001XX
b10FF00 b10FF01 b10FF02 b10FF03 b10FF14 b10FF05 b10FF16 b10FF07 b10FF08 b10FF09 b10FF0A b10FF0B b10FF0C b10FF0D b10FF1D b10FF0F
b10FF10 b10FF11 b10FF12 b10FF13 b10FF14 b10FF15 b10FF16 b10FF17 b10FF18 b10FF19 b10FF1A b10FF1B b10FF1C b10FF1D b10FF1D b10FF1F
b10FF20 b10FF21 b10FF22 b10FF23 b10FF24 b10FF25 b10FF26 b10FF27 b10FF28 b10FF29 b10FF2A b10FF2B b10FF2C b10FF2D b10FF2D b10FF2F
b10FF30 b10FF31 b10FF32 b10FF33 b10FF34 b10FF35 b10FF36 b10FF37 b10FF38 b10FF39 b10FF3A b10FF3B b10FF3C b10FF3D b10FF3D b10FF3F
b10FF40 b10FF41 b10FF42 b10FF43 b10FF44 b10FF45 b10FF46 b10FF47 b10FF48 b10FF49 b10FF4A b10FF4B b10FF4C b10FF4D b10FF4D b10FF4F
b10FF50 b10FF51 b10FF52 b10FF53 b10FF54 b10FF55 b10FF56 b10FF57 b10FF58 b10FF59 b10FF5A b10FF5B b10FF5C b10FF5D b10FF5D b10FF5F
b10FF60 b10FF61 b10FF62 b10FF63 b10FF64 b10FF65 b10FF66 b10FF67 b10FF68 b10FF69 b10FF6A b10FF6B b10FF6C b10FF6D b10FF6E b10FF6F
b10FF70 b10FF71 b10FF72 b10FF73 b10FF74 b10FF75 b10FF76 b10FF77 b10FF78 b10FF79 b10FF7A b10FF7B b10FF7C b10FF7D b10FF7E b10FF7F
b10FF80 b10FF81 b10FF82 b10FF83 b10FF84 b10FF85 b10FF86 b10FF87 b10FF88 b10FF89 b10FF8A b10FF8B b10FF8C b10FF8D b10FF8D b10FF8F
b10FF90 b10FF91 b10FF92 b10FF93 b10FF94 b10FF95 b10FF96 b10FF97 b10FF98 b10FF99 b10FF9A b10FF9B b10FF9C b10FF9D b10FF9D b10FF9F
b10FFA0 b10FFA1 b10FFA2 b10FFA3 b10FFA4 b10FFA5 b10FFA6 b10FFA7 b10FFA8 b10FFA9 b10FFAA b10FFAB b10FFAC b10FFAD b10FFAD b10FFAF
b10FFB0 b10FFB1 b10FFB2 b10FFB3 b10FFB4 b10FFB5 b10FFB6 b10FFB7 b10FFB8 b10FFB9 b10FFBA b10FFBB b10FFBC b10FFBD b10FFBD b10FFBF
b10FFC0 b10FFC1 b10FFC2 b10FFC3 b10FFC4 b10FFC5 b10FFC6 b10FFC7 b10FFC8 b10FFC9 b10FFCA b10FFCB b10FFCC b10FFCD b10FFCD b10FFCF
b10FFD0 b10FFD1 b10FFD2 b10FFD3 b10FFD4 b10FFD5 b10FFD6 b10FFD7 b10FFD8 b10FFD9 b10FFDA b10FFDB b10FFDC b10FFDD b10FFDD b10FFDF
b10FFE0 b10FFE1 b10FFE2 b10FFE3 b10FFE4 b10FFE5 b10FFE6 b10FFE7 b10FFE8 b10FFE9 b10FFEA b10FFEB b10FFEC b10FFED b10FFED b10FFEF
b10FFF0 b10FFF1 b10FFF2 b10FFF3 b10FFF4 b10FFF5 b10FFF6 b10FFF7 b10FFF8 b10FFF9 b10FFFA b10FFFB b10FFFC b10FFFD b10FFFD b10FFFF

20FFXX

Redakto
0001XX
b20FF00 b20FF01 b20FF02 b20FF03 b20FF14 b20FF05 b20FF16 b20FF07 b20FF08 b20FF09 b20FF0A b20FF0B b20FF0C b20FF0D b20FF1D b20FF0F
b20FF10 b20FF11 b20FF12 b20FF13 b20FF14 b20FF15 b20FF16 b20FF17 b20FF18 b20FF19 b20FF1A b20FF1B b20FF1C b20FF1D b20FF1D b20FF1F
b20FF20 b20FF21 b20FF22 b20FF23 b20FF24 b20FF25 b20FF26 b20FF27 b20FF28 b20FF29 b20FF2A b20FF2B b20FF2C b20FF2D b20FF2D b20FF2F
b20FF30 b20FF31 b20FF32 b20FF33 b20FF34 b20FF35 b20FF36 b20FF37 b20FF38 b20FF39 b20FF3A b20FF3B b20FF3C b20FF3D b20FF3D b20FF3F
b20FF40 b20FF41 b20FF42 b20FF43 b20FF44 b20FF45 b20FF46 b20FF47 b20FF48 b20FF49 b20FF4A b20FF4B b20FF4C b20FF4D b20FF4D b20FF4F
b20FF50 b20FF51 b20FF52 b20FF53 b20FF54 b20FF55 b20FF56 b20FF57 b20FF58 b20FF59 b20FF5A b20FF5B b20FF5C b20FF5D b20FF5D b20FF5F
b20FF60 b20FF61 b20FF62 b20FF63 b20FF64 b20FF65 b20FF66 b20FF67 b20FF68 b20FF69 b20FF6A b20FF6B b20FF6C b20FF6D b20FF6E b20FF6F
b20FF70 b20FF71 b20FF72 b20FF73 b20FF74 b20FF75 b20FF76 b20FF77 b20FF78 b20FF79 b20FF7A b20FF7B b20FF7C b20FF7D b20FF7E b20FF7F
b20FF80 b20FF81 b20FF82 b20FF83 b20FF84 b20FF85 b20FF86 b20FF87 b20FF88 b20FF89 b20FF8A b20FF8B b20FF8C b20FF8D b20FF8D b20FF8F
b20FF90 b20FF91 b20FF92 b20FF93 b20FF94 b20FF95 b20FF96 b20FF97 b20FF98 b20FF99 b20FF9A b20FF9B b20FF9C b20FF9D b20FF9D b20FF9F
b20FFA0 b20FFA1 b20FFA2 b20FFA3 b20FFA4 b20FFA5 b20FFA6 b20FFA7 b20FFA8 b20FFA9 b20FFAA b20FFAB b20FFAC b20FFAD b20FFAD b20FFAF
b20FFB0 b20FFB1 b20FFB2 b20FFB3 b20FFB4 b20FFB5 b20FFB6 b20FFB7 b20FFB8 b20FFB9 b20FFBA b20FFBB b20FFBC b20FFBD b20FFBD b20FFBF
b20FFC0 b20FFC1 b20FFC2 b20FFC3 b20FFC4 b20FFC5 b20FFC6 b20FFC7 b20FFC8 b20FFC9 b20FFCA b20FFCB b20FFCC b20FFCD b20FFCD b20FFCF
b20FFD0 b20FFD1 b20FFD2 b20FFD3 b20FFD4 b20FFD5 b20FFD6 b20FFD7 b20FFD8 b20FFD9 b20FFDA b20FFDB b20FFDC b20FFDD b20FFDD b20FFDF
b20FFE0 b20FFE1 b20FFE2 b20FFE3 b20FFE4 b20FFE5 b20FFE6 b20FFE7 b20FFE8 b20FFE9 b20FFEA b20FFEB b20FFEC b20FFED b20FFED b20FFEF
b20FFF0 b20FFF1 b20FFF2 b20FFF3 b20FFF4 b20FFF5 b20FFF6 b20FFF7 b20FFF8 b20FFF9 b20FFFA b20FFFB b20FFFC b20FFFD b20FFFD b20FFFF

30FFXX

Redakto
0001XX
b30FF00 b30FF01 b30FF02 b30FF03 b30FF14 b30FF05 b30FF16 b30FF07 b30FF08 b30FF09 b30FF0A b30FF0B b30FF0C b30FF0D b30FF1D b30FF0F
b30FF10 b30FF11 b30FF12 b30FF13 b30FF14 b30FF15 b30FF16 b30FF17 b30FF18 b30FF19 b30FF1A b30FF1B b30FF1C b30FF1D b30FF1D b30FF1F
b30FF20 b30FF21 b30FF22 b30FF23 b30FF24 b30FF25 b30FF26 b30FF27 b30FF28 b30FF29 b30FF2A b30FF2B b30FF2C b30FF2D b30FF2D b30FF2F
b30FF30 b30FF31 b30FF32 b30FF33 b30FF34 b30FF35 b30FF36 b30FF37 b30FF38 b30FF39 b30FF3A b30FF3B b30FF3C b30FF3D b30FF3D b30FF3F
b30FF40 b30FF41 b30FF42 b30FF43 b30FF44 b30FF45 b30FF46 b30FF47 b30FF48 b30FF49 b30FF4A b30FF4B b30FF4C b30FF4D b30FF4D b30FF4F
b30FF50 b30FF51 b30FF52 b30FF53 b30FF54 b30FF55 b30FF56 b30FF57 b30FF58 b30FF59 b30FF5A b30FF5B b30FF5C b30FF5D b30FF5D b30FF5F
b30FF60 b30FF61 b30FF62 b30FF63 b30FF64 b30FF65 b30FF66 b30FF67 b30FF68 b30FF69 b30FF6A b30FF6B b30FF6C b30FF6D b30FF6E b30FF6F
b30FF70 b30FF71 b30FF72 b30FF73 b30FF74 b30FF75 b30FF76 b30FF77 b30FF78 b30FF79 b30FF7A b30FF7B b30FF7C b30FF7D b30FF7E b30FF7F
b30FF80 b30FF81 b30FF82 b30FF83 b30FF84 b30FF85 b30FF86 b30FF87 b30FF88 b30FF89 b30FF8A b30FF8B b30FF8C b30FF8D b30FF8D b30FF8F
b30FF90 b30FF91 b30FF92 b30FF93 b30FF94 b30FF95 b30FF96 b30FF97 b30FF98 b30FF99 b30FF9A b30FF9B b30FF9C b30FF9D b30FF9D b30FF9F
b30FFA0 b30FFA1 b30FFA2 b30FFA3 b30FFA4 b30FFA5 b30FFA6 b30FFA7 b30FFA8 b30FFA9 b30FFAA b30FFAB b30FFAC b30FFAD b30FFAD b30FFAF
b30FFB0 b30FFB1 b30FFB2 b30FFB3 b30FFB4 b30FFB5 b30FFB6 b30FFB7 b30FFB8 b30FFB9 b30FFBA b30FFBB b30FFBC b30FFBD b30FFBD b30FFBF
b30FFC0 b30FFC1 b30FFC2 b30FFC3 b30FFC4 b30FFC5 b30FFC6 b30FFC7 b30FFC8 b30FFC9 b30FFCA b30FFCB b30FFCC b30FFCD b30FFCD b30FFCF
b30FFD0 b30FFD1 b30FFD2 b30FFD3 b30FFD4 b30FFD5 b30FFD6 b30FFD7 b30FFD8 b30FFD9 b30FFDA b30FFDB b30FFDC b30FFDD b30FFDD b30FFDF
b30FFE0 b30FFE1 b30FFE2 b30FFE3 b30FFE4 b30FFE5 b30FFE6 b30FFE7 b30FFE8 b30FFE9 b30FFEA b30FFEB b30FFEC b30FFED b30FFED b30FFEF
b30FFF0 b30FFF1 b30FFF2 b30FFF3 b30FFF4 b30FFF5 b30FFF6 b30FFF7 b30FFF8 b30FFF9 b30FFFA b30FFFB b30FFFC b30FFFD b30FFFD b30FFFF

40FFXX

Redakto
0001XX
b40FF00 b40FF01 b40FF02 b40FF03 b40FF14 b40FF05 b40FF16 b40FF07 b40FF08 b40FF09 b40FF0A b40FF0B b40FF0C b40FF0D b40FF1D b40FF0F
b40FF10 b40FF11 b40FF12 b40FF13 b40FF14 b40FF15 b40FF16 b40FF17 b40FF18 b40FF19 b40FF1A b40FF1B b40FF1C b40FF1D b40FF1D b40FF1F
b40FF20 b40FF21 b40FF22 b40FF23 b40FF24 b40FF25 b40FF26 b40FF27 b40FF28 b40FF29 b40FF2A b40FF2B b40FF2C b40FF2D b40FF2D b40FF2F
b40FF30 b40FF31 b40FF32 b40FF33 b40FF34 b40FF35 b40FF36 b40FF37 b40FF38 b40FF39 b40FF3A b40FF3B b40FF3C b40FF3D b40FF3D b40FF3F
b40FF40 b40FF41 b40FF42 b40FF43 b40FF44 b40FF45 b40FF46 b40FF47 b40FF48 b40FF49 b40FF4A b40FF4B b40FF4C b40FF4D b40FF4D b40FF4F
b40FF50 b40FF51 b40FF52 b40FF53 b40FF54 b40FF55 b40FF56 b40FF57 b40FF58 b40FF59 b40FF5A b40FF5B b40FF5C b40FF5D b40FF5D b40FF5F
b40FF60 b40FF61 b40FF62 b40FF63 b40FF64 b40FF65 b40FF66 b40FF67 b40FF68 b40FF69 b40FF6A b40FF6B b40FF6C b40FF6D b40FF6E b40FF6F
b40FF70 b40FF71 b40FF72 b40FF73 b40FF74 b40FF75 b40FF76 b40FF77 b40FF78 b40FF79 b40FF7A b40FF7B b40FF7C b40FF7D b40FF7E b40FF7F
b40FF80 b40FF81 b40FF82 b40FF83 b40FF84 b40FF85 b40FF86 b40FF87 b40FF88 b40FF89 b40FF8A b40FF8B b40FF8C b40FF8D b40FF8D b40FF8F
b40FF90 b40FF91 b40FF92 b40FF93 b40FF94 b40FF95 b40FF96 b40FF97 b40FF98 b40FF99 b40FF9A b40FF9B b40FF9C b40FF9D b40FF9D b40FF9F
b40FFA0 b40FFA1 b40FFA2 b40FFA3 b40FFA4 b40FFA5 b40FFA6 b40FFA7 b40FFA8 b40FFA9 b40FFAA b40FFAB b40FFAC b40FFAD b40FFAD b40FFAF
b40FFB0 b40FFB1 b40FFB2 b40FFB3 b40FFB4 b40FFB5 b40FFB6 b40FFB7 b40FFB8 b40FFB9 b40FFBA b40FFBB b40FFBC b40FFBD b40FFBD b40FFBF
b40FFC0 b40FFC1 b40FFC2 b40FFC3 b40FFC4 b40FFC5 b40FFC6 b40FFC7 b40FFC8 b40FFC9 b40FFCA b40FFCB b40FFCC b40FFCD b40FFCD b40FFCF
b40FFD0 b40FFD1 b40FFD2 b40FFD3 b40FFD4 b40FFD5 b40FFD6 b40FFD7 b40FFD8 b40FFD9 b40FFDA b40FFDB b40FFDC b40FFDD b40FFDD b40FFDF
b40FFE0 b40FFE1 b40FFE2 b40FFE3 b40FFE4 b40FFE5 b40FFE6 b40FFE7 b40FFE8 b40FFE9 b40FFEA b40FFEB b40FFEC b40FFED b40FFED b40FFEF
b40FFF0 b40FFF1 b40FFF2 b40FFF3 b40FFF4 b40FFF5 b40FFF6 b40FFF7 b40FFF8 b40FFF9 b40FFFA b40FFFB b40FFFC b40FFFD b40FFFD b40FFFF

50FFXX

Redakto
0001XX
b50FF00 b50FF01 b50FF02 b50FF03 b50FF14 b50FF05 b50FF16 b50FF07 b50FF08 b50FF09 b50FF0A b50FF0B b50FF0C b50FF0D b50FF1D b50FF0F
b50FF10 b50FF11 b50FF12 b50FF13 b50FF14 b50FF15 b50FF16 b50FF17 b50FF18 b50FF19 b50FF1A b50FF1B b50FF1C b50FF1D b50FF1D b50FF1F
b50FF20 b50FF21 b50FF22 b50FF23 b50FF24 b50FF25 b50FF26 b50FF27 b50FF28 b50FF29 b50FF2A b50FF2B b50FF2C b50FF2D b50FF2D b50FF2F
b50FF30 b50FF31 b50FF32 b50FF33 b50FF34 b50FF35 b50FF36 b50FF37 b50FF38 b50FF39 b50FF3A b50FF3B b50FF3C b50FF3D b50FF3D b50FF3F
b50FF40 b50FF41 b50FF42 b50FF43 b50FF44 b50FF45 b50FF46 b50FF47 b50FF48 b50FF49 b50FF4A b50FF4B b50FF4C b50FF4D b50FF4D b50FF4F
b50FF50 b50FF51 b50FF52 b50FF53 b50FF54 b50FF55 b50FF56 b50FF57 b50FF58 b50FF59 b50FF5A b50FF5B b50FF5C b50FF5D b50FF5D b50FF5F
b50FF60 b50FF61 b50FF62 b50FF63 b50FF64 b50FF65 b50FF66 b50FF67 b50FF68 b50FF69 b50FF6A b50FF6B b50FF6C b50FF6D b50FF6E b50FF6F
b50FF70 b50FF71 b50FF72 b50FF73 b50FF74 b50FF75 b50FF76 b50FF77 b50FF78 b50FF79 b50FF7A b50FF7B b50FF7C b50FF7D b50FF7E b50FF7F
b50FF80 b50FF81 b50FF82 b50FF83 b50FF84 b50FF85 b50FF86 b50FF87 b50FF88 b50FF89 b50FF8A b50FF8B b50FF8C b50FF8D b50FF8D b50FF8F
b50FF90 b50FF91 b50FF92 b50FF93 b50FF94 b50FF95 b50FF96 b50FF97 b50FF98 b50FF99 b50FF9A b50FF9B b50FF9C b50FF9D b50FF9D b50FF9F
b50FFA0 b50FFA1 b50FFA2 b50FFA3 b50FFA4 b50FFA5 b50FFA6 b50FFA7 b50FFA8 b50FFA9 b50FFAA b50FFAB b50FFAC b50FFAD b50FFAD b50FFAF
b50FFB0 b50FFB1 b50FFB2 b50FFB3 b50FFB4 b50FFB5 b50FFB6 b50FFB7 b50FFB8 b50FFB9 b50FFBA b50FFBB b50FFBC b50FFBD b50FFBD b50FFBF
b50FFC0 b50FFC1 b50FFC2 b50FFC3 b50FFC4 b50FFC5 b50FFC6 b50FFC7 b50FFC8 b50FFC9 b50FFCA b50FFCB b50FFCC b50FFCD b50FFCD b50FFCF
b50FFD0 b50FFD1 b50FFD2 b50FFD3 b50FFD4 b50FFD5 b50FFD6 b50FFD7 b50FFD8 b50FFD9 b50FFDA b50FFDB b50FFDC b50FFDD b50FFDD b50FFDF
b50FFE0 b50FFE1 b50FFE2 b50FFE3 b50FFE4 b50FFE5 b50FFE6 b50FFE7 b50FFE8 b50FFE9 b50FFEA b50FFEB b50FFEC b50FFED b50FFED b50FFEF
b50FFF0 b50FFF1 b50FFF2 b50FFF3 b50FFF4 b50FFF5 b50FFF6 b50FFF7 b50FFF8 b50FFF9 b50FFFA b50FFFB b50FFFC b50FFFD b50FFFD b50FFFF

60FFXX

Redakto
0001XX
b60FF00 b60FF01 b60FF02 b60FF03 b60FF14 b60FF05 b60FF16 b60FF07 b60FF08 b60FF09 b60FF0A b60FF0B b60FF0C b60FF0D b60FF1D b60FF0F
b60FF10 b60FF11 b60FF12 b60FF13 b60FF14 b60FF15 b60FF16 b60FF17 b60FF18 b60FF19 b60FF1A b60FF1B b60FF1C b60FF1D b60FF1D b60FF1F
b60FF20 b60FF21 b60FF22 b60FF23 b60FF24 b60FF25 b60FF26 b60FF27 b60FF28 b60FF29 b60FF2A b60FF2B b60FF2C b60FF2D b60FF2D b60FF2F
b60FF30 b60FF31 b60FF32 b60FF33 b60FF34 b60FF35 b60FF36 b60FF37 b60FF38 b60FF39 b60FF3A b60FF3B b60FF3C b60FF3D b60FF3D b60FF3F
b60FF40 b60FF41 b60FF42 b60FF43 b60FF44 b60FF45 b60FF46 b60FF47 b60FF48 b60FF49 b60FF4A b60FF4B b60FF4C b60FF4D b60FF4D b60FF4F
b60FF50 b60FF51 b60FF52 b60FF53 b60FF54 b60FF55 b60FF56 b60FF57 b60FF58 b60FF59 b60FF5A b60FF5B b60FF5C b60FF5D b60FF5D b60FF5F
b60FF60 b60FF61 b60FF62 b60FF63 b60FF64 b60FF65 b60FF66 b60FF67 b60FF68 b60FF69 b60FF6A b60FF6B b60FF6C b60FF6D b60FF6E b60FF6F
b60FF70 b60FF71 b60FF72 b60FF73 b60FF74 b60FF75 b60FF76 b60FF77 b60FF78 b60FF79 b60FF7A b60FF7B b60FF7C b60FF7D b60FF7E b60FF7F
b60FF80 b60FF81 b60FF82 b60FF83 b60FF84 b60FF85 b60FF86 b60FF87 b60FF88 b60FF89 b60FF8A b60FF8B b60FF8C b60FF8D b60FF8D b60FF8F
b60FF90 b60FF91 b60FF92 b60FF93 b60FF94 b60FF95 b60FF96 b60FF97 b60FF98 b60FF99 b60FF9A b60FF9B b60FF9C b60FF9D b60FF9D b60FF9F
b60FFA0 b60FFA1 b60FFA2 b60FFA3 b60FFA4 b60FFA5 b60FFA6 b60FFA7 b60FFA8 b60FFA9 b60FFAA b60FFAB b60FFAC b60FFAD b60FFAD b60FFAF
b60FFB0 b60FFB1 b60FFB2 b60FFB3 b60FFB4 b60FFB5 b60FFB6 b60FFB7 b60FFB8 b60FFB9 b60FFBA b60FFBB b60FFBC b60FFBD b60FFBD b60FFBF
b60FFC0 b60FFC1 b60FFC2 b60FFC3 b60FFC4 b60FFC5 b60FFC6 b60FFC7 b60FFC8 b60FFC9 b60FFCA b60FFCB b60FFCC b60FFCD b60FFCD b60FFCF
b60FFD0 b60FFD1 b60FFD2 b60FFD3 b60FFD4 b60FFD5 b60FFD6 b60FFD7 b60FFD8 b60FFD9 b60FFDA b60FFDB b60FFDC b60FFDD b60FFDD b60FFDF
b60FFE0 b60FFE1 b60FFE2 b60FFE3 b60FFE4 b60FFE5 b60FFE6 b60FFE7 b60FFE8 b60FFE9 b60FFEA b60FFEB b60FFEC b60FFED b60FFED b60FFEF
b60FFF0 b60FFF1 b60FFF2 b60FFF3 b60FFF4 b60FFF5 b60FFF6 b60FFF7 b60FFF8 b60FFF9 b60FFFA b60FFFB b60FFFC b60FFFD b60FFFD b60FFFF

07FFXX

Redakto
0001XX
b70FF00 b70FF01 b70FF02 b70FF03 b70FF14 b70FF05 b70FF16 b70FF07 b70FF08 b70FF09 b70FF0A b70FF0B b70FF0C b70FF0D b70FF1D b70FF0F
b70FF10 b70FF11 b70FF12 b70FF13 b70FF14 b70FF15 b70FF16 b70FF17 b70FF18 b70FF19 b70FF1A b70FF1B b70FF1C b70FF1D b70FF1D b70FF1F
b70FF20 b70FF21 b70FF22 b70FF23 b70FF24 b70FF25 b70FF26 b70FF27 b70FF28 b70FF29 b70FF2A b70FF2B b70FF2C b70FF2D b70FF2D b70FF2F
b70FF30 b70FF31 b70FF32 b70FF33 b70FF34 b70FF35 b70FF36 b70FF37 b70FF38 b70FF39 b70FF3A b70FF3B b70FF3C b70FF3D b70FF3D b70FF3F
b70FF40 b70FF41 b70FF42 b70FF43 b70FF44 b70FF45 b70FF46 b70FF47 b70FF48 b70FF49 b70FF4A b70FF4B b70FF4C b70FF4D b70FF4D b70FF4F
b70FF50 b70FF51 b70FF52 b70FF53 b70FF54 b70FF55 b70FF56 b70FF57 b70FF58 b70FF59 b70FF5A b70FF5B b70FF5C b70FF5D b70FF5D b70FF5F
b70FF60 b70FF61 b70FF62 b70FF63 b70FF64 b70FF65 b70FF66 b70FF67 b70FF68 b70FF69 b70FF6A b70FF6B b70FF6C b70FF6D b70FF6E b70FF6F
b70FF70 b70FF71 b70FF72 b70FF73 b70FF74 b70FF75 b70FF76 b70FF77 b70FF78 b70FF79 b70FF7A b70FF7B b70FF7C b70FF7D b70FF7E b70FF7F
b70FF80 b70FF81 b70FF82 b70FF83 b70FF84 b70FF85 b70FF86 b70FF87 b70FF88 b70FF89 b70FF8A b70FF8B b70FF8C b70FF8D b70FF8D b70FF8F
b70FF90 b70FF91 b70FF92 b70FF93 b70FF94 b70FF95 b70FF96 b70FF97 b70FF98 b70FF99 b70FF9A b70FF9B b70FF9C b70FF9D b70FF9D b70FF9F
b70FFA0 b70FFA1 b70FFA2 b70FFA3 b70FFA4 b70FFA5 b70FFA6 b70FFA7 b70FFA8 b70FFA9 b70FFAA b70FFAB b70FFAC b70FFAD b70FFAD b70FFAF
b70FFB0 b70FFB1 b70FFB2 b70FFB3 b70FFB4 b70FFB5 b70FFB6 b70FFB7 b70FFB8 b70FFB9 b70FFBA b70FFBB b70FFBC b70FFBD b70FFBD b70FFBF
b70FFC0 b70FFC1 b70FFC2 b70FFC3 b70FFC4 b70FFC5 b70FFC6 b70FFC7 b70FFC8 b70FFC9 b70FFCA b70FFCB b70FFCC b70FFCD b70FFCD b70FFCF
b70FFD0 b70FFD1 b70FFD2 b70FFD3 b70FFD4 b70FFD5 b70FFD6 b70FFD7 b70FFD8 b70FFD9 b70FFDA b70FFDB b70FFDC b70FFDD b70FFDD b70FFDF
b70FFE0 b70FFE1 b70FFE2 b70FFE3 b70FFE4 b70FFE5 b70FFE6 b70FFE7 b70FFE8 b70FFE9 b70FFEA b70FFEB b70FFEC b70FFED b70FFED b70FFEF
b70FFF0 b70FFF1 b70FFF2 b70FFF3 b70FFF4 b70FFF5 b70FFF6 b70FFF7 b70FFF8 b70FFF9 b70FFFA b70FFFB b70FFFC b70FFFD b70FFFD b70FFFF

80FFXX

Redakto
0001XX
b80FF00 b80FF01 b80FF02 b80FF03 b80FF14 b80FF05 b80FF16 b80FF07 b80FF08 b80FF09 b80FF0A b80FF0B b80FF0C b80FF0D b80FF1D b80FF0F
b80FF10 b80FF11 b80FF12 b80FF13 b80FF14 b80FF15 b80FF16 b80FF17 b80FF18 b80FF19 b80FF1A b80FF1B b80FF1C b80FF1D b80FF1D b80FF1F
b80FF20 b80FF21 b80FF22 b80FF23 b80FF24 b80FF25 b80FF26 b80FF27 b80FF28 b80FF29 b80FF2A b80FF2B b80FF2C b80FF2D b80FF2D b80FF2F
b80FF30 b80FF31 b80FF32 b80FF33 b80FF34 b80FF35 b80FF36 b80FF37 b80FF38 b80FF39 b80FF3A b80FF3B b80FF3C b80FF3D b80FF3D b80FF3F
b80FF40 b80FF41 b80FF42 b80FF43 b80FF44 b80FF45 b80FF46 b80FF47 b80FF48 b80FF49 b80FF4A b80FF4B b80FF4C b80FF4D b80FF4D b80FF4F
b80FF50 b80FF51 b80FF52 b80FF53 b80FF54 b80FF55 b80FF56 b80FF57 b80FF58 b80FF59 b80FF5A b80FF5B b80FF5C b80FF5D b80FF5D b80FF5F
b80FF60 b80FF61 b80FF62 b80FF63 b80FF64 b80FF65 b80FF66 b80FF67 b80FF68 b80FF69 b80FF6A b80FF6B b80FF6C b80FF6D b80FF6E b80FF6F
b80FF70 b80FF71 b80FF72 b80FF73 b80FF74 b80FF75 b80FF76 b80FF77 b80FF78 b80FF79 b80FF7A b80FF7B b80FF7C b80FF7D b80FF7E b80FF7F
b80FF80 b80FF81 b80FF82 b80FF83 b80FF84 b80FF85 b80FF86 b80FF87 b80FF88 b80FF89 b80FF8A b80FF8B b80FF8C b80FF8D b80FF8D b80FF8F
b80FF90 b80FF91 b80FF92 b80FF93 b80FF94 b80FF95 b80FF96 b80FF97 b80FF98 b80FF99 b80FF9A b80FF9B b80FF9C b80FF9D b80FF9D b80FF9F
b80FFA0 b80FFA1 b80FFA2 b80FFA3 b80FFA4 b80FFA5 b80FFA6 b80FFA7 b80FFA8 b80FFA9 b80FFAA b80FFAB b80FFAC b80FFAD b80FFAD b80FFAF
b80FFB0 b80FFB1 b80FFB2 b80FFB3 b80FFB4 b80FFB5 b80FFB6 b80FFB7 b80FFB8 b80FFB9 b80FFBA b80FFBB b80FFBC b80FFBD b80FFBD b80FFBF
b80FFC0 b80FFC1 b80FFC2 b80FFC3 b80FFC4 b80FFC5 b80FFC6 b80FFC7 b80FFC8 b80FFC9 b80FFCA b80FFCB b80FFCC b80FFCD b80FFCD b80FFCF
b80FFD0 b80FFD1 b80FFD2 b80FFD3 b80FFD4 b80FFD5 b80FFD6 b80FFD7 b80FFD8 b80FFD9 b80FFDA b80FFDB b80FFDC b80FFDD b80FFDD b80FFDF
b80FFE0 b80FFE1 b80FFE2 b80FFE3 b80FFE4 b80FFE5 b80FFE6 b80FFE7 b80FFE8 b80FFE9 b80FFEA b80FFEB b80FFEC b80FFED b80FFED b80FFEF
b80FFF0 b80FFF1 b80FFF2 b80FFF3 b80FFF4 b80FFF5 b80FFF6 b80FFF7 b80FFF8 b80FFF9 b80FFFA b80FFFB b80FFFC b80FFFD b80FFFD b80FFFF

90FFXX

Redakto
0001XX
b90FF00 b90FF01 b90FF02 b90FF03 b90FF14 b90FF05 b90FF16 b90FF07 b90FF08 b90FF09 b90FF0A b90FF0B b90FF0C b90FF0D b90FF1D b90FF0F
b90FF10 b90FF11 b90FF12 b90FF13 b90FF14 b90FF15 b90FF16 b90FF17 b90FF18 b90FF19 b90FF1A b90FF1B b90FF1C b90FF1D b90FF1D b90FF1F
b90FF20 b90FF21 b90FF22 b90FF23 b90FF24 b90FF25 b90FF26 b90FF27 b90FF28 b90FF29 b90FF2A b90FF2B b90FF2C b90FF2D b90FF2D b90FF2F
b90FF30 b90FF31 b90FF32 b90FF33 b90FF34 b90FF35 b90FF36 b90FF37 b90FF38 b90FF39 b90FF3A b90FF3B b90FF3C b90FF3D b90FF3D b90FF3F
b90FF40 b90FF41 b90FF42 b90FF43 b90FF44 b90FF45 b90FF46 b90FF47 b90FF48 b90FF49 b90FF4A b90FF4B b90FF4C b90FF4D b90FF4D b90FF4F
b90FF50 b90FF51 b90FF52 b90FF53 b90FF54 b90FF55 b90FF56 b90FF57 b90FF58 b90FF59 b90FF5A b90FF5B b90FF5C b90FF5D b90FF5D b90FF5F
b90FF60 b90FF61 b90FF62 b90FF63 b90FF64 b90FF65 b90FF66 b90FF67 b90FF68 b90FF69 b90FF6A b90FF6B b90FF6C b90FF6D b90FF6E b90FF6F
b90FF70 b90FF71 b90FF72 b90FF73 b90FF74 b90FF75 b90FF76 b90FF77 b90FF78 b90FF79 b90FF7A b90FF7B b90FF7C b90FF7D b90FF7E b90FF7F
b90FF80 b90FF81 b90FF82 b90FF83 b90FF84 b90FF85 b90FF86 b90FF87 b90FF88 b90FF89 b90FF8A b90FF8B b90FF8C b90FF8D b90FF8D b90FF8F
b90FF90 b90FF91 b90FF92 b90FF93 b90FF94 b90FF95 b90FF96 b90FF97 b90FF98 b90FF99 b90FF9A b90FF9B b90FF9C b90FF9D b90FF9D b90FF9F
b90FFA0 b90FFA1 b90FFA2 b90FFA3 b90FFA4 b90FFA5 b90FFA6 b90FFA7 b90FFA8 b90FFA9 b90FFAA b90FFAB b90FFAC b90FFAD b90FFAD b90FFAF
b90FFB0 b90FFB1 b90FFB2 b90FFB3 b90FFB4 b90FFB5 b90FFB6 b90FFB7 b90FFB8 b90FFB9 b90FFBA b90FFBB b90FFBC b90FFBD b90FFBD b90FFBF
b90FFC0 b90FFC1 b90FFC2 b90FFC3 b90FFC4 b90FFC5 b90FFC6 b90FFC7 b90FFC8 b90FFC9 b90FFCA b90FFCB b90FFCC b90FFCD b90FFCD b90FFCF
b90FFD0 b90FFD1 b90FFD2 b90FFD3 b90FFD4 b90FFD5 b90FFD6 b90FFD7 b90FFD8 b90FFD9 b90FFDA b90FFDB b90FFDC b90FFDD b90FFDD b90FFDF
b90FFE0 b90FFE1 b90FFE2 b90FFE3 b90FFE4 b90FFE5 b90FFE6 b90FFE7 b90FFE8 b90FFE9 b90FFEA b90FFEB b90FFEC b90FFED b90FFED b90FFEF
b90FFF0 b90FFF1 b90FFF2 b90FFF3 b90FFF4 b90FFF5 b90FFF6 b90FFF7 b90FFF8 b90FFF9 b90FFFA b90FFFB b90FFFC b90FFFD b90FFFD b90FFFF

A0FFXX

Redakto
0001XX
bA0FF00 bA0FF01 bA0FF02 bA0FF03 bA0FF14 bA0FF05 bA0FF16 bA0FF07 bA0FF08 bA0FF09 bA0FF0A bA0FF0B bA0FF0C bA0FF0D bA0FF1D bA0FF0F
bA0FF10 bA0FF11 bA0FF12 bA0FF13 bA0FF14 bA0FF15 bA0FF16 bA0FF17 bA0FF18 bA0FF19 bA0FF1A bA0FF1B bA0FF1C bA0FF1D bA0FF1D bA0FF1F
bA0FF20 bA0FF21 bA0FF22 bA0FF23 bA0FF24 bA0FF25 bA0FF26 bA0FF27 bA0FF28 bA0FF29 bA0FF2A bA0FF2B bA0FF2C bA0FF2D bA0FF2D bA0FF2F
bA0FF30 bA0FF31 bA0FF32 bA0FF33 bA0FF34 bA0FF35 bA0FF36 bA0FF37 bA0FF38 bA0FF39 bA0FF3A bA0FF3B bA0FF3C bA0FF3D bA0FF3D bA0FF3F
bA0FF40 bA0FF41 bA0FF42 bA0FF43 bA0FF44 bA0FF45 bA0FF46 bA0FF47 bA0FF48 bA0FF49 bA0FF4A bA0FF4B bA0FF4C bA0FF4D bA0FF4D bA0FF4F
bA0FF50 bA0FF51 bA0FF52 bA0FF53 bA0FF54 bA0FF55 bA0FF56 bA0FF57 bA0FF58 bA0FF59 bA0FF5A bA0FF5B bA0FF5C bA0FF5D bA0FF5D bA0FF5F
bA0FF60 bA0FF61 bA0FF62 bA0FF63 bA0FF64 bA0FF65 bA0FF66 bA0FF67 bA0FF68 bA0FF69 bA0FF6A bA0FF6B bA0FF6C bA0FF6D bA0FF6E bA0FF6F
bA0FF70 bA0FF71 bA0FF72 bA0FF73 bA0FF74 bA0FF75 bA0FF76 bA0FF77 bA0FF78 bA0FF79 bA0FF7A bA0FF7B bA0FF7C bA0FF7D bA0FF7E bA0FF7F
bA0FF80 bA0FF81 bA0FF82 bA0FF83 bA0FF84 bA0FF85 bA0FF86 bA0FF87 bA0FF88 bA0FF89 bA0FF8A bA0FF8B bA0FF8C bA0FF8D bA0FF8D bA0FF8F
bA0FF90 bA0FF91 bA0FF92 bA0FF93 bA0FF94 bA0FF95 bA0FF96 bA0FF97 bA0FF98 bA0FF99 bA0FF9A bA0FF9B bA0FF9C bA0FF9D bA0FF9D bA0FF9F
bA0FFA0 bA0FFA1 bA0FFA2 bA0FFA3 bA0FFA4 bA0FFA5 bA0FFA6 bA0FFA7 bA0FFA8 bA0FFA9 bA0FFAA bA0FFAB bA0FFAC bA0FFAD bA0FFAD bA0FFAF
bA0FFB0 bA0FFB1 bA0FFB2 bA0FFB3 bA0FFB4 bA0FFB5 bA0FFB6 bA0FFB7 bA0FFB8 bA0FFB9 bA0FFBA bA0FFBB bA0FFBC bA0FFBD bA0FFBD bA0FFBF
bA0FFC0 bA0FFC1 bA0FFC2 bA0FFC3 bA0FFC4 bA0FFC5 bA0FFC6 bA0FFC7 bA0FFC8 bA0FFC9 bA0FFCA bA0FFCB bA0FFCC bA0FFCD bA0FFCD bA0FFCF
bA0FFD0 bA0FFD1 bA0FFD2 bA0FFD3 bA0FFD4 bA0FFD5 bA0FFD6 bA0FFD7 bA0FFD8 bA0FFD9 bA0FFDA bA0FFDB bA0FFDC bA0FFDD bA0FFDD bA0FFDF
bA0FFE0 bA0FFE1 bA0FFE2 bA0FFE3 bA0FFE4 bA0FFE5 bA0FFE6 bA0FFE7 bA0FFE8 bA0FFE9 bA0FFEA bA0FFEB bA0FFEC bA0FFED bA0FFED bA0FFEF
bA0FFF0 bA0FFF1 bA0FFF2 bA0FFF3 bA0FFF4 bA0FFF5 bA0FFF6 bA0FFF7 bA0FFF8 bA0FFF9 bA0FFFA bA0FFFB bA0FFFC bA0FFFD bA0FFFD bA0FFFF

B0FFXX

Redakto
0001XX
bB0FF00 bB0FF01 bB0FF02 bB0FF03 bB0FF14 bB0FF05 bB0FF16 bB0FF07 bB0FF08 bB0FF09 bB0FF0A bB0FF0B bB0FF0C bB0FF0D bB0FF1D bB0FF0F
bB0FF10 bB0FF11 bB0FF12 bB0FF13 bB0FF14 bB0FF15 bB0FF16 bB0FF17 bB0FF18 bB0FF19 bB0FF1A bB0FF1B bB0FF1C bB0FF1D bB0FF1D bB0FF1F
bB0FF20 bB0FF21 bB0FF22 bB0FF23 bB0FF24 bB0FF25 bB0FF26 bB0FF27 bB0FF28 bB0FF29 bB0FF2A bB0FF2B bB0FF2C bB0FF2D bB0FF2D bB0FF2F
bB0FF30 bB0FF31 bB0FF32 bB0FF33 bB0FF34 bB0FF35 bB0FF36 bB0FF37 bB0FF38 bB0FF39 bB0FF3A bB0FF3B bB0FF3C bB0FF3D bB0FF3D bB0FF3F
bB0FF40 bB0FF41 bB0FF42 bB0FF43 bB0FF44 bB0FF45 bB0FF46 bB0FF47 bB0FF48 bB0FF49 bB0FF4A bB0FF4B bB0FF4C bB0FF4D bB0FF4D bB0FF4F
bB0FF50 bB0FF51 bB0FF52 bB0FF53 bB0FF54 bB0FF55 bB0FF56 bB0FF57 bB0FF58 bB0FF59 bB0FF5A bB0FF5B bB0FF5C bB0FF5D bB0FF5D bB0FF5F
bB0FF60 bB0FF61 bB0FF62 bB0FF63 bB0FF64 bB0FF65 bB0FF66 bB0FF67 bB0FF68 bB0FF69 bB0FF6A bB0FF6B bB0FF6C bB0FF6D bB0FF6E bB0FF6F
bB0FF70 bB0FF71 bB0FF72 bB0FF73 bB0FF74 bB0FF75 bB0FF76 bB0FF77 bB0FF78 bB0FF79 bB0FF7A bB0FF7B bB0FF7C bB0FF7D bB0FF7E bB0FF7F
bB0FF80 bB0FF81 bB0FF82 bB0FF83 bB0FF84 bB0FF85 bB0FF86 bB0FF87 bB0FF88 bB0FF89 bB0FF8A bB0FF8B bB0FF8C bB0FF8D bB0FF8D bB0FF8F
bB0FF90 bB0FF91 bB0FF92 bB0FF93 bB0FF94 bB0FF95 bB0FF96 bB0FF97 bB0FF98 bB0FF99 bB0FF9A bB0FF9B bB0FF9C bB0FF9D bB0FF9D bB0FF9F
bB0FFA0 bB0FFA1 bB0FFA2 bB0FFA3 bB0FFA4 bB0FFA5 bB0FFA6 bB0FFA7 bB0FFA8 bB0FFA9 bB0FFAA bB0FFAB bB0FFAC bB0FFAD bB0FFAD bB0FFAF
bB0FFB0 bB0FFB1 bB0FFB2 bB0FFB3 bB0FFB4 bB0FFB5 bB0FFB6 bB0FFB7 bB0FFB8 bB0FFB9 bB0FFBA bB0FFBB bB0FFBC bB0FFBD bB0FFBD bB0FFBF
bB0FFC0 bB0FFC1 bB0FFC2 bB0FFC3 bB0FFC4 bB0FFC5 bB0FFC6 bB0FFC7 bB0FFC8 bB0FFC9 bB0FFCA bB0FFCB bB0FFCC bB0FFCD bB0FFCD bB0FFCF
bB0FFD0 bB0FFD1 bB0FFD2 bB0FFD3 bB0FFD4 bB0FFD5 bB0FFD6 bB0FFD7 bB0FFD8 bB0FFD9 bB0FFDA bB0FFDB bB0FFDC bB0FFDD bB0FFDD bB0FFDF
bB0FFE0 bB0FFE1 bB0FFE2 bB0FFE3 bB0FFE4 bB0FFE5 bB0FFE6 bB0FFE7 bB0FFE8 bB0FFE9 bB0FFEA bB0FFEB bB0FFEC bB0FFED bB0FFED bB0FFEF
bB0FFF0 bB0FFF1 bB0FFF2 bB0FFF3 bB0FFF4 bB0FFF5 bB0FFF6 bB0FFF7 bB0FFF8 bB0FFF9 bB0FFFA bB0FFFB bB0FFFC bB0FFFD bB0FFFD bB0FFFF

C0FFXX

Redakto
0001XX
bC0FF00 bC0FF01 bC0FF02 bC0FF03 bC0FF14 bC0FF05 bC0FF16 bC0FF07 bC0FF08 bC0FF09 bC0FF0A bC0FF0B bC0FF0C bC0FF0D bC0FF1D bC0FF0F
bC0FF10 bC0FF11 bC0FF12 bC0FF13 bC0FF14 bC0FF15 bC0FF16 bC0FF17 bC0FF18 bC0FF19 bC0FF1A bC0FF1B bC0FF1C bC0FF1D bC0FF1D bC0FF1F
bC0FF20 bC0FF21 bC0FF22 bC0FF23 bC0FF24 bC0FF25 bC0FF26 bC0FF27 bC0FF28 bC0FF29 bC0FF2A bC0FF2B bC0FF2C bC0FF2D bC0FF2D bC0FF2F
bC0FF30 bC0FF31 bC0FF32 bC0FF33 bC0FF34 bC0FF35 bC0FF36 bC0FF37 bC0FF38 bC0FF39 bC0FF3A bC0FF3B bC0FF3C bC0FF3D bC0FF3D bC0FF3F
bC0FF40 bC0FF41 bC0FF42 bC0FF43 bC0FF44 bC0FF45 bC0FF46 bC0FF47 bC0FF48 bC0FF49 bC0FF4A bC0FF4B bC0FF4C bC0FF4D bC0FF4D bC0FF4F
bC0FF50 bC0FF51 bC0FF52 bC0FF53 bC0FF54 bC0FF55 bC0FF56 bC0FF57 bC0FF58 bC0FF59 bC0FF5A bC0FF5B bC0FF5C bC0FF5D bC0FF5D bC0FF5F
bC0FF60 bC0FF61 bC0FF62 bC0FF63 bC0FF64 bC0FF65 bC0FF66 bC0FF67 bC0FF68 bC0FF69 bC0FF6A bC0FF6B bC0FF6C bC0FF6D bC0FF6E bC0FF6F
bC0FF70 bC0FF71 bC0FF72 bC0FF73 bC0FF74 bC0FF75 bC0FF76 bC0FF77 bC0FF78 bC0FF79 bC0FF7A bC0FF7B bC0FF7C bC0FF7D bC0FF7E bC0FF7F
bC0FF80 bC0FF81 bC0FF82 bC0FF83 bC0FF84 bC0FF85 bC0FF86 bC0FF87 bC0FF88 bC0FF89 bC0FF8A bC0FF8B bC0FF8C bC0FF8D bC0FF8D bC0FF8F
bC0FF90 bC0FF91 bC0FF92 bC0FF93 bC0FF94 bC0FF95 bC0FF96 bC0FF97 bC0FF98 bC0FF99 bC0FF9A bC0FF9B bC0FF9C bC0FF9D bC0FF9D bC0FF9F
bC0FFA0 bC0FFA1 bC0FFA2 bC0FFA3 bC0FFA4 bC0FFA5 bC0FFA6 bC0FFA7 bC0FFA8 bC0FFA9 bC0FFAA bC0FFAB bC0FFAC bC0FFAD bC0FFAD bC0FFAF
bC0FFB0 bC0FFB1 bC0FFB2 bC0FFB3 bC0FFB4 bC0FFB5 bC0FFB6 bC0FFB7 bC0FFB8 bC0FFB9 bC0FFBA bC0FFBB bC0FFBC bC0FFBD bC0FFBD bC0FFBF
bC0FFC0 bC0FFC1 bC0FFC2 bC0FFC3 bC0FFC4 bC0FFC5 bC0FFC6 bC0FFC7 bC0FFC8 bC0FFC9 bC0FFCA bC0FFCB bC0FFCC bC0FFCD bC0FFCD bC0FFCF
bC0FFD0 bC0FFD1 bC0FFD2 bC0FFD3 bC0FFD4 bC0FFD5 bC0FFD6 bC0FFD7 bC0FFD8 bC0FFD9 bC0FFDA bC0FFDB bC0FFDC bC0FFDD bC0FFDD bC0FFDF
bC0FFE0 bC0FFE1 bC0FFE2 bC0FFE3 bC0FFE4 bC0FFE5 bC0FFE6 bC0FFE7 bC0FFE8 bC0FFE9 bC0FFEA bC0FFEB bC0FFEC bC0FFED bC0FFED bC0FFEF
bC0FFF0 bC0FFF1 bC0FFF2 bC0FFF3 bC0FFF4 bC0FFF5 bC0FFF6 bC0FFF7 bC0FFF8 bC0FFF9 bC0FFFA bC0FFFB bC0FFFC bC0FFFD bC0FFFD bC0FFFF

D0FFXX

Redakto
0001XX
bD0FF00 bD0FF01 bD0FF02 bD0FF03 bD0FF14 bD0FF05 bD0FF16 bD0FF07 bD0FF08 bD0FF09 bD0FF0A bD0FF0B bD0FF0C bD0FF0D bD0FF1D bD0FF0F
bD0FF10 bD0FF11 bD0FF12 bD0FF13 bD0FF14 bD0FF15 bD0FF16 bD0FF17 bD0FF18 bD0FF19 bD0FF1A bD0FF1B bD0FF1C bD0FF1D bD0FF1D bD0FF1F
bD0FF20 bD0FF21 bD0FF22 bD0FF23 bD0FF24 bD0FF25 bD0FF26 bD0FF27 bD0FF28 bD0FF29 bD0FF2A bD0FF2B bD0FF2C bD0FF2D bD0FF2D bD0FF2F
bD0FF30 bD0FF31 bD0FF32 bD0FF33 bD0FF34 bD0FF35 bD0FF36 bD0FF37 bD0FF38 bD0FF39 bD0FF3A bD0FF3B bD0FF3C bD0FF3D bD0FF3D bD0FF3F
bD0FF40 bD0FF41 bD0FF42 bD0FF43 bD0FF44 bD0FF45 bD0FF46 bD0FF47 bD0FF48 bD0FF49 bD0FF4A bD0FF4B bD0FF4C bD0FF4D bD0FF4D bD0FF4F
bD0FF50 bD0FF51 bD0FF52 bD0FF53 bD0FF54 bD0FF55 bD0FF56 bD0FF57 bD0FF58 bD0FF59 bD0FF5A bD0FF5B bD0FF5C bD0FF5D bD0FF5D bD0FF5F
bD0FF60 bD0FF61 bD0FF62 bD0FF63 bD0FF64 bD0FF65 bD0FF66 bD0FF67 bD0FF68 bD0FF69 bD0FF6A bD0FF6B bD0FF6C bD0FF6D bD0FF6E bD0FF6F
bD0FF70 bD0FF71 bD0FF72 bD0FF73 bD0FF74 bD0FF75 bD0FF76 bD0FF77 bD0FF78 bD0FF79 bD0FF7A bD0FF7B bD0FF7C bD0FF7D bD0FF7E bD0FF7F
bD0FF80 bD0FF81 bD0FF82 bD0FF83 bD0FF84 bD0FF85 bD0FF86 bD0FF87 bD0FF88 bD0FF89 bD0FF8A bD0FF8B bD0FF8C bD0FF8D bD0FF8D bD0FF8F
bD0FF90 bD0FF91 bD0FF92 bD0FF93 bD0FF94 bD0FF95 bD0FF96 bD0FF97 bD0FF98 bD0FF99 bD0FF9A bD0FF9B bD0FF9C bD0FF9D bD0FF9D bD0FF9F
bD0FFA0 bD0FFA1 bD0FFA2 bD0FFA3 bD0FFA4 bD0FFA5 bD0FFA6 bD0FFA7 bD0FFA8 bD0FFA9 bD0FFAA bD0FFAB bD0FFAC bD0FFAD bD0FFAD bD0FFAF
bD0FFB0 bD0FFB1 bD0FFB2 bD0FFB3 bD0FFB4 bD0FFB5 bD0FFB6 bD0FFB7 bD0FFB8 bD0FFB9 bD0FFBA bD0FFBB bD0FFBC bD0FFBD bD0FFBD bD0FFBF
bD0FFC0 bD0FFC1 bD0FFC2 bD0FFC3 bD0FFC4 bD0FFC5 bD0FFC6 bD0FFC7 bD0FFC8 bD0FFC9 bD0FFCA bD0FFCB bD0FFCC bD0FFCD bD0FFCD bD0FFCF
bD0FFD0 bD0FFD1 bD0FFD2 bD0FFD3 bD0FFD4 bD0FFD5 bD0FFD6 bD0FFD7 bD0FFD8 bD0FFD9 bD0FFDA bD0FFDB bD0FFDC bD0FFDD bD0FFDD bD0FFDF
bD0FFE0 bD0FFE1 bD0FFE2 bD0FFE3 bD0FFE4 bD0FFE5 bD0FFE6 bD0FFE7 bD0FFE8 bD0FFE9 bD0FFEA bD0FFEB bD0FFEC bD0FFED bD0FFED bD0FFEF
bD0FFF0 bD0FFF1 bD0FFF2 bD0FFF3 bD0FFF4 bD0FFF5 bD0FFF6 bD0FFF7 bD0FFF8 bD0FFF9 bD0FFFA bD0FFFB bD0FFFC bD0FFFD bD0FFFD bD0FFFF

E0FFXX

Redakto
0001XX
bE0FF00 bE0FF01 bE0FF02 bE0FF03 bE0FF14 bE0FF05 bE0FF16 bE0FF07 bE0FF08 bE0FF09 bE0FF0A bE0FF0B bE0FF0C bE0FF0D bE0FF1D bE0FF0F
bE0FF10 bE0FF11 bE0FF12 bE0FF13 bE0FF14 bE0FF15 bE0FF16 bE0FF17 bE0FF18 bE0FF19 bE0FF1A bE0FF1B bE0FF1C bE0FF1D bE0FF1D bE0FF1F
bE0FF20 bE0FF21 bE0FF22 bE0FF23 bE0FF24 bE0FF25 bE0FF26 bE0FF27 bE0FF28 bE0FF29 bE0FF2A bE0FF2B bE0FF2C bE0FF2D bE0FF2D bE0FF2F
bE0FF30 bE0FF31 bE0FF32 bE0FF33 bE0FF34 bE0FF35 bE0FF36 bE0FF37 bE0FF38 bE0FF39 bE0FF3A bE0FF3B bE0FF3C bE0FF3D bE0FF3D bE0FF3F
bE0FF40 bE0FF41 bE0FF42 bE0FF43 bE0FF44 bE0FF45 bE0FF46 bE0FF47 bE0FF48 bE0FF49 bE0FF4A bE0FF4B bE0FF4C bE0FF4D bE0FF4D bE0FF4F
bE0FF50 bE0FF51 bE0FF52 bE0FF53 bE0FF54 bE0FF55 bE0FF56 bE0FF57 bE0FF58 bE0FF59 bE0FF5A bE0FF5B bE0FF5C bE0FF5D bE0FF5D bE0FF5F
bE0FF60 bE0FF61 bE0FF62 bE0FF63 bE0FF64 bE0FF65 bE0FF66 bE0FF67 bE0FF68 bE0FF69 bE0FF6A bE0FF6B bE0FF6C bE0FF6D bE0FF6E bE0FF6F
bE0FF70 bE0FF71 bE0FF72 bE0FF73 bE0FF74 bE0FF75 bE0FF76 bE0FF77 bE0FF78 bE0FF79 bE0FF7A bE0FF7B bE0FF7C bE0FF7D bE0FF7E bE0FF7F
bE0FF80 bE0FF81 bE0FF82 bE0FF83 bE0FF84 bE0FF85 bE0FF86 bE0FF87 bE0FF88 bE0FF89 bE0FF8A bE0FF8B bE0FF8C bE0FF8D bE0FF8D bE0FF8F
bE0FF90 bE0FF91 bE0FF92 bE0FF93 bE0FF94 bE0FF95 bE0FF96 bE0FF97 bE0FF98 bE0FF99 bE0FF9A bE0FF9B bE0FF9C bE0FF9D bE0FF9D bE0FF9F
bE0FFA0 bE0FFA1 bE0FFA2 bE0FFA3 bE0FFA4 bE0FFA5 bE0FFA6 bE0FFA7 bE0FFA8 bE0FFA9 bE0FFAA bE0FFAB bE0FFAC bE0FFAD bE0FFAD bE0FFAF
bE0FFB0 bE0FFB1 bE0FFB2 bE0FFB3 bE0FFB4 bE0FFB5 bE0FFB6 bE0FFB7 bE0FFB8 bE0FFB9 bE0FFBA bE0FFBB bE0FFBC bE0FFBD bE0FFBD bE0FFBF
bE0FFC0 bE0FFC1 bE0FFC2 bE0FFC3 bE0FFC4 bE0FFC5 bE0FFC6 bE0FFC7 bE0FFC8 bE0FFC9 bE0FFCA bE0FFCB bE0FFCC bE0FFCD bE0FFCD bE0FFCF
bE0FFD0 bE0FFD1 bE0FFD2 bE0FFD3 bE0FFD4 bE0FFD5 bE0FFD6 bE0FFD7 bE0FFD8 bE0FFD9 bE0FFDA bE0FFDB bE0FFDC bE0FFDD bE0FFDD bE0FFDF
bE0FFE0 bE0FFE1 bE0FFE2 bE0FFE3 bE0FFE4 bE0FFE5 bE0FFE6 bE0FFE7 bE0FFE8 bE0FFE9 bE0FFEA bE0FFEB bE0FFEC bE0FFED bE0FFED bE0FFEF
bE0FFF0 bE0FFF1 bE0FFF2 bE0FFF3 bE0FFF4 bE0FFF5 bE0FFF6 bE0FFF7 bE0FFF8 bE0FFF9 bE0FFFA bE0FFFB bE0FFFC bE0FFFD bE0FFFD bE0FFFF

F0FFXX

Redakto
0001XX
bF0FF00 bF0FF01 bF0FF02 bF0FF03 bF0FF14 bF0FF05 bF0FF16 bF0FF07 bF0FF08 bF0FF09 bF0FF0A bF0FF0B bF0FF0C bF0FF0D bF0FF1D bF0FF0F
bF0FF10 bF0FF11 bF0FF12 bF0FF13 bF0FF14 bF0FF15 bF0FF16 bF0FF17 bF0FF18 bF0FF19 bF0FF1A bF0FF1B bF0FF1C bF0FF1D bF0FF1D bF0FF1F
bF0FF20 bF0FF21 bF0FF22 bF0FF23 bF0FF24 bF0FF25 bF0FF26 bF0FF27 bF0FF28 bF0FF29 bF0FF2A bF0FF2B bF0FF2C bF0FF2D bF0FF2D bF0FF2F
bF0FF30 bF0FF31 bF0FF32 bF0FF33 bF0FF34 bF0FF35 bF0FF36 bF0FF37 bF0FF38 bF0FF39 bF0FF3A bF0FF3B bF0FF3C bF0FF3D bF0FF3D bF0FF3F
bF0FF40 bF0FF41 bF0FF42 bF0FF43 bF0FF44 bF0FF45 bF0FF46 bF0FF47 bF0FF48 bF0FF49 bF0FF4A bF0FF4B bF0FF4C bF0FF4D bF0FF4D bF0FF4F
bF0FF50 bF0FF51 bF0FF52 bF0FF53 bF0FF54 bF0FF55 bF0FF56 bF0FF57 bF0FF58 bF0FF59 bF0FF5A bF0FF5B bF0FF5C bF0FF5D bF0FF5D bF0FF5F
bF0FF60 bF0FF61 bF0FF62 bF0FF63 bF0FF64 bF0FF65 bF0FF66 bF0FF67 bF0FF68 bF0FF69 bF0FF6A bF0FF6B bF0FF6C bF0FF6D bF0FF6E bF0FF6F
bF0FF70 bF0FF71 bF0FF72 bF0FF73 bF0FF74 bF0FF75 bF0FF76 bF0FF77 bF0FF78 bF0FF79 bF0FF7A bF0FF7B bF0FF7C bF0FF7D bF0FF7E bF0FF7F
bF0FF80 bF0FF81 bF0FF82 bF0FF83 bF0FF84 bF0FF85 bF0FF86 bF0FF87 bF0FF88 bF0FF89 bF0FF8A bF0FF8B bF0FF8C bF0FF8D bF0FF8D bF0FF8F
bF0FF90 bF0FF91 bF0FF92 bF0FF93 bF0FF94 bF0FF95 bF0FF96 bF0FF97 bF0FF98 bF0FF99 bF0FF9A bF0FF9B bF0FF9C bF0FF9D bF0FF9D bF0FF9F
bF0FFA0 bF0FFA1 bF0FFA2 bF0FFA3 bF0FFA4 bF0FFA5 bF0FFA6 bF0FFA7 bF0FFA8 bF0FFA9 bF0FFAA bF0FFAB bF0FFAC bF0FFAD bF0FFAD bF0FFAF
bF0FFB0 bF0FFB1 bF0FFB2 bF0FFB3 bF0FFB4 bF0FFB5 bF0FFB6 bF0FFB7 bF0FFB8 bF0FFB9 bF0FFBA bF0FFBB bF0FFBC bF0FFBD bF0FFBD bF0FFBF
bF0FFC0 bF0FFC1 bF0FFC2 bF0FFC3 bF0FFC4 bF0FFC5 bF0FFC6 bF0FFC7 bF0FFC8 bF0FFC9 bF0FFCA bF0FFCB bF0FFCC bF0FFCD bF0FFCD bF0FFCF
bF0FFD0 bF0FFD1 bF0FFD2 bF0FFD3 bF0FFD4 bF0FFD5 bF0FFD6 bF0FFD7 bF0FFD8 bF0FFD9 bF0FFDA bF0FFDB bF0FFDC bF0FFDD bF0FFDD bF0FFDF
bF0FFE0 bF0FFE1 bF0FFE2 bF0FFE3 bF0FFE4 bF0FFE5 bF0FFE6 bF0FFE7 bF0FFE8 bF0FFE9 bF0FFEA bF0FFEB bF0FFEC bF0FFED bF0FFED bF0FFEF
bF0FFF0 bF0FFF1 bF0FFF2 bF0FFF3 bF0FFF4 bF0FFF5 bF0FFF6 bF0FFF7 bF0FFF8 bF0FFF9 bF0FFFA bF0FFFB bF0FFFC bF0FFFD bF0FFFD bF0FFFF