Humnera është një zbraztësirë në viset e relievit karstik. Humnerat hulumtohen nga teknikët specialist të spelologëve në të cilat për të hulumrtuar shfrytëzohen litarët spelologjik, dhe mjete tjera speciale.

Jama blizu sela Lic, Gorski Kotar.JPG

shih edheRedakto