Igli Toska ishte Ministër i Brendshëm i Shqipërisë gjatë periudhës dhjetor, 2003 - 1 shtator, 2005.