• Indi/a = Shteti India
  • Ind/i = Organ i trupit të njeriut - Indi


Shpjegim
Kjo faqe bën kthjellimin e shprehjeve ose të titujve që për bazë kanë fjalën e përbashkët.