Inxhinieria strukturore është një nën-disiplinë e inxhinierisë të ndërtimit, në të cilën inxhinierët strukturorë janë të trajnuar për të hartuar "kockat dhe muskujt" që krijojnë formën dhe formën e strukturave të bëra nga njeriu. Inxhinierët strukturorë gjithashtu duhet të kuptojnë dhe llogaritin qëndrueshmërinë, forcën, ngurtësinë dhe ndjeshmërinë ndaj tërmeteve të strukturave të ndërtuara për ndërtesa dhe struktura jo-ndërtuese. Projektet strukturore janë të integruara me ato të stilistëve të tjerë si arkitektët dhe inxhinierët e shërbimeve të ndërtimit dhe shpesh mbikëqyrin ndërtimin e projekteve nga kontraktorët në vend. [2] Ata gjithashtu mund të përfshihen në hartimin e makinerive, pajisjeve mjekësore dhe automjeteve ku integriteti strukturor ndikon në funksionimin dhe sigurinë