Izobare (gre. isos – i njejt dhe gre. baros - peshë) janë vijat që bashkojnë pikat me trysni të njëjtë

shih edheRedakto