Izonefe (gre. isos – I njejt dhe gre. nephos – re) është lloj I vijave të cilat lidhin vendet në hartë gjeografike me vrenjtësi të njejt për nji periudhë të caktuar. Përdorimi I tyre ka rëndësi të madhe në meteorolgji dhe klimatologji dhe me rastin e përpilimit të hartave sinoptike.

shih edhe Redakto