Këngë në shtrëngatë poezi, Autore: Dhora Leka. Shtëpia Botuese "Dritëro" Tiranë, 1998. Faqet e librit 125.