Uebkem (Webcam) është një pajisje për video regjistrim e lidhur me një kompjuter ose rrjet kompjuterik, shpesh duke përdorur një USB port ose, nëse është i lidhur në një rrjet, Ethernet ose Wi-Fi.

Uebkem tipike me kosto të ulët të përdoret me shumë kompjutera personale .