Hape menynë kryesore

Kapitulli është secila nga pjesët kryesore të njëpasnjëshme, në të cilat ndahet lënda e një libri, e një rregulloreje etj. sipas çështjeve që trajtohen ; përmbajtja e secilës prej këtyre pjesëve ; kreu. Po ashtu gjatë bisedave kapitulli përdoret për çështje të madha[1].


Burim i të dhënaveRedakto