Qarin (Arabisht: قرين), sipas literaturës Isalme është Xhinë. Qarin në gjuhë shqipe do të thotë 'shoqërues i vazhdueshëm'. Qarin e shty njeriun që të mendojë gjëra të këqija dhe të mos i nënshtrohet Allahut.

Fjala "Qarin" është përmendur edhe në Kur'an:

  • Kush mbyll sytë para këshillave të Zotit, atij ia shoqërojmë një djall që nuk i ndahet kurrë. (Zuhruf 43:36)

Në një hadith, Muhammedi thotë: Nuk ka asnjë prej jush që nuk ka një shok (qareen) e caktuar për të nga xhinët. "Ata thanë:" Edhe ti? "Ai tha:" Edhe unë, por Allahu më ka ndihmuar kundër tij, kështu që ai më tregon mua vetëm për të bërë atë që është e mirë.

Abu Na’eem al-Asbahaani thotë në Dalaa’il al-Nubuwwah (1/185): Muhammedi ishte i vetmi i cili qarini u bë muslimanë dhe besimtarë.

Shiko edhe Redakto