Katër romane të Petro Markos : Hasta la vista, Qyteti i fundit, Stina e armëve, Ara në mal. Libër me autor Ali Aliu. Botuar në Shkup në vitin 1979, libri ka 141 faqe.

Shënime: Letërsia shqipe, romane, kritika.