Në këtë kategori duhen nënrenditur të gjitha nënkategoritë, që kanë të bëjnë me temën e sigurimit, e paraparë kjo në aspektin e përgjithshëm. Kategorizimet duhet të bëhen duke u bazuar mbi kuptimin e zgjeruar të fjalës, të cilat mund të jenë pshm.: asiguracione, sigurime shoqërore apo shtetërore, sigurimet në punë etj.

Nënkategoritë

Kjo kategori ka 2 këto nën-kategori, nga 2 gjithësej.

(k) = Kategoria / (f) = Faqe

S

Sh

Faqet në kategorinë "Sigurime"

Kjo kategori ka 3 faqe nga 3 gjithësej.