Kelvini

Njësia SI e temperaturës

Kelvini eshte njesia e temperatures termodinamike dhe paraqet 1/273.16 pjese te temperatures termodinamike te pikes se trefishte te ujit.