Kilometri katror eshte njesi e prejardhur e siperfaqes ne SI me simbolin km2.

KonvertimetRedakto

  • 1 km2=1,000,000 m2
  • 1 km2=100 ha