Koagulimi

Koagulimi, eshte nje procesh gjate te cilit qelozat e bardha te gjakut,leukocidet formojne tapat e gjakut per te mos lejuar gjakderdhjen. P.SH ne raste kur ne gervishtemi ose prihemi.