ekonomi, koeficienti Gini (/ˈdʒiːni/ GJI-ni), i njohur gjithashtu si indeksi Gini ose raporti Gini, është një masë e shpërndarjes statistikore që synon të përfaqësojë pabarazinë e të ardhurave, pabarazinë e pasurisë ose pabarazinë e konsumit.[3] Këtë e zhvilloi statistikani dhe sociologu italian Corrado Gini, sipas të cilit edhe u emërtua.

Harta e pabarazisë së të ardhurave Koeficientët Gini sipas vendit (%). Bazuar në të dhënat e Bankës Botërore që variojnë nga viti 1992 deri në vitin 2020.[1].
 •   Mbi 50
 •   Në mes 45 dhe 50
 •   Në mes 40 dhe 45
 •   Në mes 35 dhe 40
 •   Në mes 30 dhe 35
 •   Poshtë 30
 •   Pa të dhëna
Një hartë e ndryshme që tregon koeficientët e pasurisë Gini brenda vendeve për vitin 2019.[2]
Share of income of the top 1% for selected developed countries, 1975 to 2015


Koeficienti Gini mat pabarazinë ndërmjet vlerave të shpërndarjes së frekuencës, siç janë nivelet e të ardhurave . Një koeficient Gini prej 0 pasqyron barazinë e përsosur, ku të gjitha vlerat e të ardhurave ose pasurisë janë të njëjta, ndërsa një koeficient Gini prej 1 (ose 100%) pasqyron pabarazinë maksimale midis vlerave, për shembull një individ i vetëm ka të gjitha të ardhurat ndërsa të gjithë të tjerët nuk kanë asnjë.[4][5]

Koeficienti Gini u propozua nga Corrado Gini si një masë e pabarazisëtë ardhurave ose pasurisë. [6] Për vendet e OECD- së në fund të shekullit të 20-të, duke marrë parasysh efektin e taksave dhe pagesave të transfertave, koeficienti i të ardhurave Gini varionte midis 0.24 dhe 0.49, ku Sllovenia ishte më e ulëta dhe Meksika më e larta. [7] Vendet afrikane kishin koeficientët më të lartë Gini para taksave në 2008–2009, me Afrikën e Jugut që e kishte më të lartë në botë, që vlerësohet të jetë 0.63 deri në 0.7. [8] Megjithatë, kjo shifër bie në 0.52 pasi merret parasysh ndihma sociale dhe bie sërish në 0.47 pas taksimit. [9] Vendi me koeficientin më të ulët Gini është Sllovenia, me një koeficient Gini prej 0.232. [10] Koeficienti Gini i të ardhurave globale në vitin 2005 është vlerësuar të jetë ndërmjet 0.61 dhe 0.68 nga burime të ndryshme. [11]

Ekzistojnë disa çështje në interpretimin e një koeficienti Gini pasi e njëjta vlerë mund të rezultojë nga shumë kthesa të ndryshme të shpërndarjes. Për të zbutur këtë, duhet të merret parasysh struktura demografike. Vendet me një popullsi në plakje ose me një normë lindjeje në rritje përjetojnë një koeficient Gini në rritje para taksave edhe nëse shpërndarja reale e të ardhurave për të rriturit që punojnë mbetet konstante. Shumë studiues kanë ideuar mbi një duzinë variante të koeficientit Gini. [12]

Historia

Redakto

Koeficienti Gini u zhvillua nga statisticieni italian Corrado Gini dhe u botua në punimin e tij të vitit 1912 Variabilità e mutabilità ( italisht: ndryshueshmëria dhe mutabiliteti ). [13] Duke u mbështetur në punën e ekonomistit amerikan Max Lorenz, Gini propozoi që ndryshimi midis vijës së drejtë hipotetike që përshkruan barazinë e përsosur dhe vijës aktuale që përshkruan të ardhurat e njerëzve, të përdoret si një masë e pabarazisë. [14]

Definicioni

Redakto
 
Paraqitja grafike e koeficientit Gini:
Grafiku tregon se koeficienti Gini është i barabartë me sipërfaqen e shënuar A, pjesëtuar me shumën e zonave të shënuara A dhe B, d.m.th, Gini = A/(A + B). Është gjithashtu e barabartë me 2A dhe me 1 − 2B për faktin se A + B = 0.5 (meqenëse boshtet janë nga 0 në 1).

Koeficienti Gini është një indeks për shkallën e pabarazisë në shpërndarjen e të ardhurave/pasurisë, i përdorur për të vlerësuar se sa larg devijon pasuria ose shpërndarja e të ardhurave të një vendi nga një shpërndarje e barabartë.[15]

Koeficienti Gini zakonisht përcaktohet matematikisht bazuar në lakoren e Lorenz-it, e cila paraqet proporcionin e të ardhurave totale të popullsisë (boshti y) që fitohet në mënyrë kumulative nga x -i i poshtëm i popullsisë (shih diagramin).[16] Pra, vija në 45 gradë përfaqëson barazinë e përsosur të të ardhurave. Koeficienti Gini pastaj mund të mendohet si raporti i zonës që shtrihet midis vijës së barazisë dhe kurbës së Lorencit (e shënuar A në diagram) mbi sipërfaqen totale nën vijën e barazisë (shënuar A dhe B në diagram) ; dmth, G = A/(A + B) . Nëse nuk ka të ardhura negative, është gjithashtu e barabartë me 2 A dhe 1 − 2B për faktin se A + B = 0.5.[17]

Supozoni se të gjithë njerëzit kanë të ardhura (ose pasuri, sipas rastit) jo negative. Në atë rast, koeficienti Gini teorikisht mund të variojë nga 0 (barazi e plotë) në 1 (pabarazi e plotë) dhe ndonjëherë shprehet si një përqindje që varion midis 0 dhe 100. Nëse vlerat negative janë të mundshme (siç është pasuria e njerëzve me borxhe), atëherë koeficienti Gini teorikisht mund të jetë më shumë se 1. Zakonisht, mesatarja (ose totali) supozohet të jetë pozitive, gjë që përjashton një koeficient Gini më të vogël se zero[18]

Një qasje alternative është përcaktimi i koeficientit Gini si gjysma e diferencës relative mesatare absolute, e cila është ekuivalente me përkufizimin e bazuar në kurbën e Lorencit. Diferenca mesatare absolute është diferenca mesatare absolute e të gjitha çifteve të njësive të popullsisë, dhe diferenca mesatare relative absolute është diferenca mesatare absolute e ndarë me mesataren,  , për të normalizuar për shkallë. Nëse x i është pasuria ose e ardhura e personit i, dhe ka n persona, atëherë koeficienti Gini G jepet nga:

 

Kur shpërndarja e të ardhurave (ose pasurisë) jepet si funksion i vazhdueshëm i densitetit të probabilitetit p ( x ), koeficienti Gini është përsëri gjysma e diferencës mesatare absolute relative:

 

ku   është mesatarja e shpërndarjes dhe kufijtë e poshtëm të integrimit mund të zëvendësohen me zero kur të gjitha të ardhurat janë pozitive. [19]

Referime

Redakto
 1. ^ "Gini index (World Bank estimate)". data.worldbank.org (në anglisht). Marrë më 2022-04-23.
 2. ^ "Global wealth databook 2019" (PDF). Credit Suisse (në anglisht). Arkivuar (PDF) nga origjinali më 2019-10-23.
 3. ^ "Glossary | DataBank" (në anglisht).
 4. ^ "Current Population Survey (CPS) – Definitions and Explanations" (në anglisht). US Census Bureau.
 5. ^ Shënim: Koeficienti Gini mund të jetë afër një vetëm në një popullsi të madhe ku disa persona kanë të gjitha të ardhurat. Në rastin e veçantë të vetëm dy personave, ku njëri nuk ka të ardhura dhe tjetri ka të gjitha të ardhurat, koeficienti Gini është 0.5. Për pesë persona, ku katër nuk kanë të ardhura dhe i pesti ka të gjitha të ardhurat, koeficienti Gini është 0.8. Shiko: FAO, United Nations – Inequality Analysis, The Gini Index Module Arkivuar 13 korrik 2017 tek Wayback Machine (PDF format), fao.org.
 6. ^ Gini, Corrado (1936). "Për matjen e përqendrimit me referencë të veçantë për të ardhurat dhe statistikat", Publikimi i Kolegjit të Kolorados, Seria e Përgjithshme Nr. 208, 73–79
 7. ^ "Income distribution – Inequality: Income distribution – Inequality – Country tables" (në anglisht). OECD. 2012. Arkivuar nga origjinali më 9 nëntor 2014.
 8. ^ "South Africa Snapshot, Q4 2013" (PDF) (në anglisht). KPMG. 2013. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 2016-04-02.
 9. ^ Schüssler, Mike (16 korrik 2014). "The Gini is still in the bottle" (në anglisht). Money Web. Marrë më 24 nëntor 2014.
 10. ^ "World Bank Open Data". World Bank Open Data (në anglisht). Marrë më 2023-05-09.
 11. ^ Hillebrand, Evan (qershor 2009). "Poverty, Growth, and Inequality over the Next 50 Years" (PDF) (në anglisht). FAO, United Nations – Economic and Social Development Department. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 2017-10-20.
 12. ^ Yitzhaki, Shlomo (1998). "More than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini" (PDF). Economic Inequality (në anglisht). 8: 13–30. Arkivuar (PDF) nga origjinali më 2012-08-03.
 13. ^ Gini, C. (1909). "Concentration and dependency ratios" (in Italian). English translation in Rivista di Politica Economica, 87 (1997), 769–789.
 14. ^ "Who, What, Why: What is the Gini coefficient?". BBC News (në anglisht). 12 mars 2015. Marrë më 30 mars 2022.
 15. ^ "Glossary | DataBank". databank.worldbank.org (në anglisht). Marrë më 2023-04-13.
 16. ^ Weisstein, Eric W. "Gini Coefficient". mathworld.wolfram.com (në anglisht). Marrë më 2023-04-13.
 17. ^ "5. Measuring inequality: Lorenz curves and Gini coefficients – Working in Excel". www.core-econ.org (në anglisht). Marrë më 2023-04-26.
 18. ^ "cumulative distribution function - How to compute the Wealth Lorenz curve with negative values?". Cross Validated (në anglisht). Marrë më 2022-11-30.
 19. ^ Dorfman, Robert. “A Formula for the Gini Coefficient.” The Review of Economics and Statistics, vol. 61, no. 1, 1979, pp. 146–49. JSTOR, https://doi.org/10.2307/1924845. Accessed 2 Jan. 2023.