Një kokërr, në botanikë, është një lloj i frutit i tultë, i cili përmban një ose më shumë fara.

Koleksion i kokrrave
Shembull i kokrrës : domatja

Shembuj të kokrrave :