Kolonel. Gradë oficeri madhor e shkallës së tretë, më e ulët se e gjeneralit; ushtarak që mban këtë gradë (në ushtritë që kanë grada).