Llogaritet lëvizje kishtare fetare e shek. XX. Ata lëvizjen e tyre e llogaritin si “rizgjim për kohën e fundit”. Mbrojnë mendimin e inspirimit të shkrimeve të shenjta. Besojnë, për autoritetin njëmijëvjeçar të Jezu Krishtit, i cili së shpejti do të kthehet. Ata thonë se është e pamundur jeta fetare për shërbim. Kurse komuniteti i Krishtit është ai që veten ia ka premtuar Zotit. Fëmijët e tyre i edukojnë në shkolla të ndryshme të të dielave dhe në shkolla verore. Mes tyre mbisundon një botëkuptim i fortë për ndihmë sociale. Kungimin e llogaritin si provë të dashurisë së Jezu Krishtit. Punojnë që të marrin pjesë të gjithë individët. Janë anëtarë në unionin e kishave protestante. Mendohet se në botë kanë përafërsisht 65-75 mijë anëtarë[1].

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Reller, f. 132-147; Wofgang Meissner, der Christliche Gemeinschaftsverband, in: Glider an Einem Leib, f. 248-263; Gelbach, f. 217-223