Konjari i Vogël

fshat në Maqedoni
Konjari i Vogël
Fshat