Korniza Kushtetuese për Vetëqeverisje të Përkohshme në Kosovë është akt juridik i miratuar nga Kuvendi i Kosovës me ndihmën dhe nën ombrellën e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë. Kushtetuta hyri në fuqi më 15 maj 2001, me nëshkrimin e saj nga PSSP Hans Haekerupp.

Kuvendi i Kosovës

Shih edhe Redakto

Lidhje të jashtme Redakto