Përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara

(Përcjellë nga PSSP)
Rezoluta 1244
Kosova

PSSP është shkurtesë për titullin "përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara". shkurtesa në anglisht për të njejtin titull është SRSG. Këtë titull e mbajnë personat që zgjedhën direkt nga sekretari i përgjithshëm për të udhëhequr misionet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara (OKB) nëpër vendet e botës apo për të ndërmjetësuar në negociata ku merr pjesë OKB.

Në Kosovë përfaqësuesi më i lartë i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) mbanë këtë titull.

Prania e OKB-së dhe NATO-s në Kosovë bazohet në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit

Deri më tani këtë funksion e kanë kryer këta persona:


Kryeadministratorët (PSSP) e Kosovës

Bernard Kouchner | Hans Haekkerup | Michael Steiner | Harri Holkeri | Søren Jessen-Petersen | Joachim Rüecker

Lidhje të jashtme

Redakto