SRSG është shkurtesë për titullin "Special Representative of the UN Secretary-General". Ka të njejtin kuptim sikurse PSSP (Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara). PSSP është shkurtesë ë përktjimit shqip të titullit, kurse SRSG është shkurtesë e titullit në gjuhën angleze.

Në Kosovë përfaqësuesi më i lartë i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) mbanë këtë titull.

PSSP në Kosovë nga 1999 Redakto

Lidhje të jashtme Redakto