Kosovë e Vogël

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit