Qerret i Vjetër

fshat në Shqipëri, në Qarkun e Fierit