Me termin "Krahinë etnografike" zakonisht përmbledhim një trevë të caktuar, në të cilën banon një bashkësi ekonomike-shoqërore njerëzish, me kushte shoqërore të njëjta dhe me mënyrë të përbashkët jetese.

Si "krahinë etnografike" mund të konsiderohen zona si p.sh. Malësia, Luma, Mokra, Zagoria, Kelmendi etj. Krahinat etnografike kanë karakter historik: lindin në kushte ekonomike-shoqërore të caktuara dhe ndryshojnë me zhdukjen e këtyre kushteve. Ka veçori të lidhura me to, si veshjet, vallet, muzika etj, që studiohen nga ana historike dhe etnografike.