Lista e kryetarëve të Kuvendit Komunal të Vushtrrisë

Pas luftës 1999

  1. Xhemajl Pllana, pas luftës 1999 Partia Demokratike e Kosovës PDK
  2. Muharrem Shabani, 2007 Iniciativa Qytetare Bashkimi Demokratik IQBD
  3. Bajram Mulaku, 2007 Partia Demokratike e Kosovës PDK
  4. Bajram Mulaku, 2009 Partia Demokratike e Kosovës PDK