Kubi është term i cili përdoret disa lëmi:

  • kubi - figurë gjeometrike.
  • kubi - fuqi e një numri të caktuar.
  • kubi - i një funksioni të caktuar matematikorë.


Kjo faqe bën kthjellimin e titujve që kanë për bazë Kubi.
Nëse një lidhje e brendshme ju solli këtu, ju lutemi, ndryshojeni lidhjen në fjalë që të ridrejtojë direkt te faqja e duhur.